40700 Taşınabilir Adresleme Ünitesi

   40700 Elde tasınır programlama ünitesi bir yangın algılama loopundaki cihazlara adres atamak için
   manuel olarak kullanılır. Programlama ünitesi bir adaptör veya özel bir kablo vasıtası ile bir cihaza baglanır (dedektör, siren, buton, modul, vs.). Cihaz üzerinde bulunan dört buton ile bir cihazın adresinin atanması, degistirilmesi veya baglı cihazın hafızasında bir adres saklamaya veya sadece baglı cihazın adreslenmesine olanak saglar.

   Özellikler: 
   • Programlama ünitesindeki LCD ekranda cihazdaki temel bilgileri gösterir, bunlar cihaz tipi,
   üretim ve test tarihleri ve akü durumudur.
   • Dedektörlerin, sirenlerin, butonların, modullerin vb. cihazların manuel adreslenmesi.
   • Menüyle yönetilen programlama cihazı dumanın dedektör ölçüm degerlerini okur
   • Cihazların üretim detaylarını gösterir