AEEE Yönetmeliği

“Bu ürün Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen yasaklı ve zararlı maddeleri içermez , AEEE Yönetmeliğine uygundur.

 

Bu ürün geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.  Bu nedenle ürünü hizmet ömrü sonunda evsel ve diğer atıklarla birlikte atmayın, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorabilirsiniz. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Ürünlerimizin atık yönetimi için firmamız üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirerek AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluşu ile çalışmaktadır.”