A50E-2 Mini Röle Modülü

      Ziton firması tarafından üretilen A50E-2 Konvansiyonel bir Zon arabirim ünitesidir. Adresli sistemler nadir olarak tek faz çalışacak şekilde tesis edilirler. Geniş mahallerde ilk binalara ve ana riskin olduğu yerlere ve diğer binalara monte edilir. A50E-2 Varolan Konvansiyonel Sistemleri Adresli Sistemlerde kullanmak için tasarlanmış bir arabirim ünitesidir.